Een overzichtelijke factuur

Voor het regelen en uitvoeren van de uitvaart zijn allerlei leveranciers betrokken. Denk aan het crematorium, de kist, de bloemen, de horecagelegenheid waar de nazit is geweest en misschien ook wel een ingehuurde muzikant. Wij schieten al die kosten voor en betalen iedereen netjes. Vervolgens zetten we al die kosten op een overzichtelijke en gespecificeerde nota. Is er sprake van een naturaverzekering? Dan sturen wij de nota naar de verzekeraar die aan ons de waarde van het dienstenpakket overmaakt. De (extra) kosten die niet gedekt zijn, worden aan de opdrachtgever van de uitvaart doorberekend. In geval van een kapitaalverzekering kunnen wij ook deze polis incasseren. Maar wij hebben dan wel toestemming nodig van de begunstigde die volgens de polis recht heeft op de uitkering. Toestemming hiervoor kan met een akte van cessie. Een eventueel restbedrag wordt dan door ons aan deze begunstigde overgemaakt. Sommige uitvaartverenigingen wikkelen zelf de facturering met de nabestaanden af. Zij ontvangen de nota’s van ons en diverse andere partijen en sturen de verzamelfactuur dan rechtstreeks aan de (nabestaande) opdrachtgever.

Kunnen we u helpen? Bel (0513) 622 339 of vul het contactformulier in.

Uitvaartverzorging Van der Zwaag
Cissy van Marxveldtlaan 11
8453 WB Heerenveen-Oranjewoud
Telefoon: (0513) 622 339
e-mail: info@vdzwaag.nl

© 2024 Van der Zwaag Uitvaartverzorging B.V. | Privacy Verklaring | Disclaimer